Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

giới thiệu LÀNG GỐM CỔ CHU-ĐẬU xã THÁI-TÂN huyện NAM SÁCH tỉnh HẢI DƯƠNG


ĐÂY LÀNG GỐM CỔ

BIỆT MẤY TRĂM NĂM;LẠI TRỞ VỀ
ĐÂY LÀNG GỐM CỔ Ở VEN ĐÊ
HỒN XƯA LINH DIỆU IN MẦU PHẬT
CỐT CŨ NHU MÌ TẠC DÁNG QUÊ
GIÔNG BÃO MỘT THỜI DÙ DỮ DỘI
LỬA HƯƠNG MUÔN THUỞ VẪN VƯƠN VỀ
TAY AI LUYỆN ĐẤT THÀNH CHÂU NGỌC
THẮP SÁNG BAO ĐỜI NỖI ĐẮM MÊ

                    THÁI TÂN 01-01-2001