Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

nét hoa văn trên gốm
NỤ CƯỜI TRÊN GỐM VIỆT NAMNÉT HOA VĂN TỰ NGÀY XƯA 
ĐẾN BÂY GIỜ VẪN DƯ THỪA KIÊU XA

MỘT THỜI TƯỞNG CỦA NGƯỜI TA
AI NGỜ CỦA CHÍNH CÁC BÀ VIỆT NAM

BÙI-THỊ-HÍ --GỐM HOA -LAM
NỬA NGHÌN NĂM TRƯỚC ...ĐÃ LÀM NGHỀ VINH

NỤ CƯỜI,NÉT BÚT LUNG LINH
BAO ĐỜI SAU...MỚI BIẾT MÌNH LÀ AI1)BÙI THỊ HÍ  -NGƯỜI CHẾ TÁC CHIÊC BÌNH GỐM HÌNH CỦ TỎI  .HIỆN ĐƯỢC TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG HOÀNG GIA THỔ-NHĨ-KỲ VỚI MỨC BẢO HIỂM LÊN TỚI 1.000.000.USD