Chủ Nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2016

THAO THỨC...

(Thay lời cám ơn Nữ Sỹ Bùi Kim Thư -
Hồ Minh Quang - đã gửi tặng tập thơ Thao Thức)

Em thì Thao Thức với Đời
Anh thì thao thức bởi lời thơ Em
Hẳn là ai đã từng xem
Những trang Thao Thức, đều thèm...yêu nhau !

Phố Quê Một Phút Đa Sầu
07/8/2016 THANH DẠ


Thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2016

CHẮC ĐỜI LÊN HƯƠNG !Rác thải cho "gửi" trong vườn 
6 triệu một tháng - không buôn mà lời
Nước mình nếu Máu Ăn Chơi
Lập Vương-Quốc-Rác...hẳn đời lên hương ? !

Phố Quê nghĩ cũng thảm thương
22/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN

** VTV1 : Nhiều gia đình dân Hà Tĩnh cho 
FORMOSA chôn rác trong vườn để nhận 6
triệu VNĐ/tháng !