Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

CŨNG LÀ DO…
(tặng bác Minh Tư-tác giả bài thơ Cái-Tự-Do*)

Thơ nào cũng bởi-cũng là do
Chuẩn-Mực-Tình-Người :ấy thước đo
Ý đẹp,lời hay,tình…lắng đọng
Vần trơn,chữ chuẩn,tứ hay ho
Chợt xem có vẻ lơ mơ đấy
Thực chất thành công lại gấp ba
Thơ phú tự do cần tứ đẹp
Văn chương khuôn mẫu ghét yêu ma


Làng Hóp 14-11-2011 thanh dạ
*xem tại Tri Ân Cuộc Đời ngày 13-11-2011