Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

cảm ơn hai bác ĐỖ ĐÌNH TUÂN và bác NGUYỄN MINH TƯ về chuyến thăm THANH DẠ ngày chủ nhật 19-6-2011 tại PHỐ HÓP

BẠN ĐẾN THĂM TÔI

Mời mãi TUÂN ,TƯ mới đến nhà
Nỗi lòng THANH DẠ sướng bao la
Rượu ngon có sẵn can tràn nắp
Thịt sạch cần mua chợ sát nhà
Bạn đến thăm tôi vì nghĩa lớn
Tôi mừng thương bạn vượt đường xa
Dẫu rằng mai lại "ky" cùng "cóp"
Nỡ để băng đồng húp cháo hoa?


*thành ngữ Việt Nam: Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng
 phố hóp thứ tư ngày 29-6-2011 kính gửi 2 bác TUÂN và TƯ cùng XÓM TRI ÂN để bảo lưu lời mời đối với tất cả các bạn