Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU
 
(CHO EM TRAI TÔI -LIỆT SĨ NGUYỄN DUY THÍNH HI SINH TẠI QUẢNG NAM 3-5-1969 ,CHƯA TÌM THẤY PHÂN MỘ)

 BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU 
TỜ GIẤY BÁO TỬ Ố MÀU THỜI GIAN
MÊNH MÔNG MẶT TRẬN PHÍA NAM
ĐÁT TRỜI RỘNG THẾ BIẾT LÀM SAO ĐÂY

TÌM KIM ĐÁY BỂ BAO NGÀY
LẦN ĐƯỜNG TÌM ĐẾN " ÔNG THẦY" MỘT PHEN
CỒN-KHE ĐIỆN-NGỌC ĐÀO LÊN
CỐT XƯƠNG CHẲNG THẤY-CHỈ TUYỀN CÁT KHÔ

EM ĐI TỪ BẤY ĐẾN GIỜ
BỐN MƯƠI NĂM LẺ BẾN BỜ NỔI TRÔI
HAY LÀ EM ĐÃ VỀ TRỜI
THEO CHÂN THÁNH-GIÓNG CHO ĐỜI KHÓ QUÊN

QUẢNG NAM,6-2010
 
Huyền Trân Tình Sử
Huyền Trân đang độ ngát hương xuân
Vâng mệnh vua cha lấy Chế Mân
Những tưởng giao duyên và kết nghĩa
Nào ngờ lỡ bước với sa chân
Giải lời hẹn ước đau lòng chúa
Giữ nghĩa bang giao chết mĩ nhân
Món của hồi môn thành món nợ
Sự đời được,mất dễ đâu cân ?
LỜI NHẮN THÁNG TƯ

THÁNG TƯ NĂM ẤY Ở ĐÂU
THƯA RẰNG TÔI Ở ĐẦU CẦU CHỮ Y
THÁNG TƯ NĂM ẤY TÔI ĐI
VIẾT TRANG LỊCH SỬ HÙNG BI MỘT THỜI
 
THÁNG TƯ NĂM ẤY CỦA TRỜI
CŨNG LÀ CỦA ĐẤT,CỦA NGƯỜI PHIÊU DU
THÁNG TƯ NĂM ẤY MỊT MÙ
MÀ NÊN TRANG SỬ-NGÀN-THU RỠ RÀNG
TÔI NẰM LẠI Ở BÊN ĐÀNG
NGƯỜI ƠI XIN CHỚ PHŨ PHÀNG QUÊN TÔI !...


PHỐ HÓP MỘT NGÀY BUỒN