Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

CHẲNG MẤY NHÀN
(lại tự họa lần 3 bài Cứ ngỡ về hưu…)

Đầu óc bây giờ giống sắt han
Cá kho,nước muống lại đem chan
Ăn vào một lúc liền trương bụng
Nôn mửa liên hồi chỉ tóe toan
Đệ tử bàn nhau đưa bệnh viện
Hiền huynh quyết định họp phòng ban
Bấy nay bụng dạ ngài huynh trưởng
Ăn uống triền miên chẳng mấy nhàn !

Phố Hóp 13h00 ngày 24-11-2011 T.D