Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

NHẮN 
(KÍNH TẶNG NHỮNG BẬC CAO NIÊN TRONG XÓM TRI ÂN)

TUỔI CAO THÌ MẶC TUỔI CAO
CỨ VUI NHƯ TẾT KHÁC NÀO TUỔI THƠ

TỪ PHỐ HÓP NGÀY 01-10-2011 THANHDARUOULANGHOP