Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

gửi chủ thuyết "HÀI HÒA"

HÀI HÒA

Trên:TRỜI;dưới:ĐẤT;giữa:TA
Ba nhân tố ấy hài hòa mới hay
Hài hòa là tự mình đây
Ta cùng hợp sức để VAY ĐẤT,TRỜI
Dở,Hay cũng tự mình thôi
Nếu mình ích kỷ:ĐẤT-TRỜI chẳng thương!
"HÀI HÒA"dở dở,ương ương
Lưỡi bò liếm hết đại dương...HÀI GÌ ?


phố HÓP ngày 18-6-2011 ruoulanghop.com