Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

họa sĩ trên thế giới không đâu bằng họa sĩ TRUNG HOA vì họ muốn gì cứ vẽ ra là có


HỌA SĨ TRUNG -HOA
 

HỌA SĨ TRUNG-HOA VỐN RẤT TÀI
MUỐN GÌ ĐƯỢC ĐẤY VẼ RA NGAY
BÂY GIỜ LỚP TRẺ TÀI KINH KHỦNG
TRỜI BIỂN CHO VÀO MỘT NÉT XOAY**đường lưỡi bò 9 đoạnPHỐ HÓP 23-7-2011  ngày hội nghị ASEAN và QUỐC HỘI nước CHXHCN  VIỆT NAM đang họp


tri ân các nhà giáo tiền bối


TƯỞNG NHỚ THÀY CHU*

Thày dạy được trò làm đến vua
Ai ngờ sự thể hóa cay chua
Triều đình bẩy kẻ tham mà thắng
Quốc sự một mình bực vẫn thua
Quyền lực trong tay thành đức thiếu**
Nhân tâm dưới trướng hóa nhân thừa
Từ quan trở lại làm ông giáo
Hy vọng đời sau bỏ lốt xưa...

  PHỐ HÓP 20-11-2008-THANH DẠ*thày CHU AN nam quốc nho tôn thời
nhàTRẦN người đã viết "thất trảm sớ
" chống tham quan ,lại nhũng
**Trần Hiến Tông và Trần Dụ Tông (vua nhà TRẦN đều là học trò THẦY CHU VĂN AN nhưng khi lên làm vua lại không nghe theo lời thày nữa:không chuẩn tấu"THẤT TRẢM SỚ"của thầy giáo của mình. Trò không nghe,CHU VĂN AN trả áo mũ ,về CHÍ LINH làm TIỀU ẨN với câu nói nổi tiếng:Ta coi như không có người học trò ngồi trên ngai vàng kia !