Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

VỀ CÁCH LÀM THƠ NGŨ NGÔN BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT


THƠ NGŨ NGÔN BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT Thơ Ngũ Ngôn Bát Cú Đường Luật là bài thơ gồm 8 câu, mỗi câu 5 chữ được làm theo luật thơ Đường Luật, cho nên còn gọi là Thơ Ngũ Ngôn Luật (Ngũ Ngôn Luật Thi). 
Thơ Ngũ Ngôn Bát Cú Đường Luật giống như Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật nhưng mỗi câu đều bỏ đi hai tiếng đầu câu, chỉ còn lại năm tiếng sau cùng. 
Về Niêm Luật Vần Đối thì vẫn y như Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. 

Sau đây là bảng luật thơ: 


1. LUẬT TRẮC VẦN BẰNG: 

T - T - T - B - B (vần) 
B - B - T - T - B (vần) 
B - B - B - T - T (đối câu 4) 
T - T - T - B - B (vần) (đối câu 3) 
T - T - B - B - T (đối câu 6) 
B - B - T - T- B (vần) (đối câu 5) 
B - B - B - T - T 
T - T - T - B - B (vần) 


Bài thơ thí dụ để minh họa: 

DỞ DANG 

Tí tách giọt mưa rơi 
Lòng thương nhớ một người 
Niềm đau hoài chẳng cạn 
Nỗi khỗ mãi không vơi 
Lá úa bay đầy ngõ 
Hoa tàn rụng khắp nơi 
Tình đôi ta cách trở 
Trọn kiếp dở dang rồi 

Hoàng Thứ Lang


2. LUẬT BẰNG VẦN BẰNG: 

B - B - T - T - B (vần) 
T - T - T - B - B (vần) 
T - T - B - B - T (đối câu 4) 
B - B - T - T - B (vần) (đối câu 3) 
B - B - B - T - T (đối câu 6) 
T - T - T - B - B (vần) (đối câu 5) 
T - T - B - B - T 
B - B - T - T - B (vần) 


Bài thơ thí dụ để minh họa: 

LỠ LÀNG 

Tình ta đã úa mầu 
Vĩnh viễn phải xa nhau 
Kẻ lấp hờn ngăn tủi 
Người ôm thảm ấp sầu 
Bồi hồi sa ngấn lệ 
Thổn thức nhỏ dòng châu 
Đã lỡ làng duyên nợ 
Lìa tan mộng ước đầu 

Hoàng Thứ LangLời bàn
...
Thơ Đường Luật chỉ có Thất Ngôn Bát Cú vần bằng là hay thôi. 
Những thể khác hoặc vì câu quá ngắn (như ngũ ngôn) hoặc vì cách gieo vần quá trắc trở (như TNBC & NNBC vần trắc) nên nghe không êm tai. 
Tóm lại chúng ta chỉ cần trau dồi tinh tường thể thơ TNBC/ĐL vần bằng thì các thể khác chúng ta chỉ cần nhìn qua là làm được ngay.

Hoàng Thứ Lang


Đoàn Minh Phú ( st ) .

May 29, 2012 1:47 PM  
Nguồn : vietlandnews.net