Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

trung thu( 2011) tức cảnh

TỨC CẢNH

Mưa nặng thi nhau rã đất trời
Trung Thu bầy trẻ hết đường chơi
Trăng già cáo bệnh xin ngơi sớm
Trưởng xóm* lo âu dạ rối bời


xomphohopnamhong12-9-2011nguyenthanhda
*đây là xóm phố HÓP mà cũng có thể là xomtrian