Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG-NHÂN XEM CHƯƠNG TRÌNH CN-08-4-2011

LIÊN TIẾP BÃO GIÔNG
        (nhớ các cư dân xóm Tri Ân ở miền Trung)
Sao giờ liên tiếp bão và giông
Hành hạ muôn nơi đến khốn cùng
Gió quật tơi bời cây bật gốc
Mưa tuôn xối xả,cột trôi sông
Phận nghèo đã khó càng thêm khó
Số có thành không bởi mất không
Trời đã chẳng thương đành chịu vậy
Người sao có thể đứng xa trông?
            
                  Phố Hóp 10-2010 thanhdalanghop