Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

THẾ TRẬN NHÀN
(lại tự họa lần 2 bài Cứ ngỡ về hưu…)

Lúc xối mưa dầu,lúc nắng chan
Người như nhận “chỉ” của trời ban
Nhắm nghiền đôi mắt,im hạt thóc
Ngậm chặt hàm răng sợ lá han
Trời đã không tô màu lục diệp
Người càng quyết giữ sắc hồng toan 
Xưa nay nhân định nhiều phen thắng
Địch họa,thiên tai…thế trận nhàn !

Phố Hóp 13h’00 ngày 23-11-2011 T.D
CHẲNG THÍCH NHÀN
(tự họa bài “Cứ ngỡ…”)

Chẳng muốn về hưu,chẳng thích nhàn
Nhuộm đầu ở lại-để mưu toan
Tư duy đổi mới màu bơ rỉ
Giọng nói hùng hồn tiếng xẻng han
Đã giỏi ba hoa cầu dưới tín
Còn tài nịnh hót để trên ban
Công lao nhão nhoét như tương mốc
Phần thưởng mai này có mẻ chan !

Phố hóp 22-11-2011 thanh dạ