Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011


VÀI LỜI CỦA TẠ-ANH-NGÔI

Kính thưa thày Đỗ Đình Tuân.Và nhân dân xóm Tri Ân chúng mình.Gọi là đáp tấm thịnh tình.Cũng xin nhờ chuyển “đối rình” mấy câu:
             -Thày Tuân ra: “Tết túng tiền tiêu tìm táo tác”
             -Em đối là: Tháng thêm thiệp thết thấy thăng thiên
Em cũng mạn phép thách đối vài câu:             
   -Về làng Hóp,uống rượu Hóp,nhắm với măng tre Hóp,say sỉn thở hí hóp
    -Qua bến Tranh,bán tranh tết,mải uống nước chanh,mọi người tranh nhau lấy hết

                     Tạ Anh Ngôi kính mời đối !

Phố Hóp 11h00’ 17-12-2011 Tạ Anh Ngôi & Thanh Dạ