Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

thơ của NGUYỄN TUẤN HIỀN nguyên phó ban thi đua TTXVN mừng sinh nhậtTHANH DẠ-NGUYỄN DUY DỰMỪNG ANH 68 TUỔI TRÒN

        (Tặng anh THANH DẠ-NGUYỄN DUY DỰ
làng HÓP xã NAM HỒNG huyện NAM SÁCH tỉnh HẢI DƯƠNG)

Sáu bẩy qua rồi;Sáu tám đây
Cuộc đời của bác lắm duyên may
Con ngoan,trò giỏi,phu nhân đảm
Bạn lắm,thơ hay,rượu HÓP đầy!


HÀ NỘI 23-5-2010  NGUYỄN TUẤN HIỀN