Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

BÁC TUÂN ĐÃ CÓ…

Bác Tuân đã có “YA”*
Tức là xe máy MAX là vần Y
Xe này do các cháu chi
Qùa mừng bố mẹ một khi…tuổi già
Từ nay chẳng ngại đường xa
Thăm bầu,thăm bạn “xuất gia” đều đều
Hễ mà có rượu,tôi kêu
Hãy lấy xe máy mà đèo vợ sang
Trên từng cây số rộn ràng
Là khi xe máy đèo nàng ...đi chơi

Bà con xóm láng ta ơi
Bác Tuân đã có xe rồi,sướng không ?


Bản tin từ dodinhtuan’sblog 07-11-2011
*yahama