Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

lại an ủi VÂN ANH


LẠI AN ỦI VÂN-ANH
     (gửi chánh án Đ Đ T -thuốc nổ)

"LÓ"ra là tự thú rồi
Xin ông thẩm phán tức thời khoan dung
Vân-Anh thật đáng anh hùng
Mình làm,mình chịu -quyết không vẩy càn
Mấy lời lý lẽ minh oan
Mong rằng trên dưới miễn bàn luận nha !
Án này xử trắng đi mà!

thanhdalanghop-bào chữa viên chuyên thất nghiệp