Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

NHỚ MỸ NHÂN
(lại họa bài “ Tha thiết tình ai”
Của Tạ Anh Ngôi

Đăm đắm phương trời nhớ mĩ nhân
Câu thơ tha thiết kết muôn vần
Câu thương như nắng nồng hương hạ
Tứ nhớ làm mưa thắm sắc xuân
Rượu uống một mình say sóng biển
Thơ ngâm vạn khúc sáng tinh vân
Trách người mĩ nữ vô tình quá
Chẳng biết thương ta lấy một lần !

Phố Hóp 19h ngày 02-12-2011 T.D
THAN CHỨC
(thơ thách họa)

Vinh hạnh cho tôi Chức-Trưởng-Nhà
Quyền hành vô tận;Lắm giăng ca
Nhiệm-kỳ-đến-chết không bầu bán
Thế-tử xua tay: “sướng thấy bà !”

Phố Hóp 11 h 00 02-11-2011 (08-11-tân mão)