Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

TIÊP TỤC NHỮNG BÀI VỀ GỐM


CÂY ĐÈN GỐM CHU-ĐẬU

Cây đèn cho nhà vua
Cây đèn cho hoàng hậu
Kiểu dáng riêng ,
khuôn mẫu tuyệt vời...

Ngọn nến bao vương triều
đã tắt rồi
Chỉ cây đèn còn lại
Lung linh mãi mãi
ánh sáng gốm sứ Việt Nam !...


                 *cây đèn do nghệ nhân ĐẶNG HUYỀN THÔNG chế tác cho nhiều đời vua chúa
c