Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

NHŨN TỰA TẰM

(họa lại bài CẢ TIẾNG,HẾT HƠI của MINH TƯ
đồng tặng tác giả bài CẢM ƠN THANH DẠ-Đ.Đ.T)

Thương bạn-trơ-gân nhớ viếng thăm
Vịt nuôi vườn sẵn;Rượu sôi tăm
Bà THU cho phép THA HỒ SỈN
Có kẻ vùng lên...NHŨN TỰA TẰM !
Phụ chép bài CẢ TIẾNG,HẾT HƠI
của MINH TƯ:

Cả tiếng hết hơi miệng sủi tăm
Tơ vương âu cũng kiếp con tằm
"Xuân tàm đáo tử,ty phương tiện"*
Thương BẠN TRƠ GÂN tớ đến thăm

*thân tằm đến chết còn tơ nhả