Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

HUYỀN THOẠI MÙA ĐÔNG

Mặt trời giận đất,đi xa
Gửi về cái lạnh cháy da,cháy lòng
Em làm Hạ chuyển sang Đông
Khi Anh vồn vã; Em không nói gì !

Phố Hóp 02h30’ 09-12-2011 TD
BÉO,GẦY CÃI CỌ
( nhờ thày Đỗ Tuân phân xử)

Anh Béo mắng anh Gầy:
- Tại mày,tao hóa béo
Anh Gầy bèn chu chéo:
-Mày béo nên tao gầy…

Cứ cãi nhau suốt ngày
Không có thầy phân xử
Lại có câu ngạn-ngữ:
Sinh con rồi sinh cha…*

*sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà,rồi mới sinh ông

Phố Hóp 0h45’ 9-12-2011 T.D