Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

lại nghĩ về truyền thống dân tộc


BẢN LĨNH VIỆT NAM

QUÊ MÌNH GIÔNG BÃO LIÊN MIÊN
LẠI THÊM GIẶC GIÃ THƯỜNG XUYÊN XÂM VÀO
SINH LÀM SAO,SỐNG LÀM SAO
KIÊN TÂM VƯỢT MỌI GIAN LAO ĐẾN GIỜ


BỞI HỒN LỘNG GIÓ THI THƠ
YÊU ĐỘC LẬP,YÊU TỰ DO-YÊU ĐỜI
YÊU ĐẤT LIỀN,YÊU BIỂN KHƠI
YÊU TA YÊU BẠN,YÊU TRỜI THẲM XANH


PHỐ HÓP 6-2011.RUOULANGHOP
 
PHỐ HÓP 12-6-2011   TD