Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

CỨ NGỠ VỀ HƯU...

(kính mời các nhà giáo về hưu họa lại cho vui)

Cứ ngỡ về hưu sẽ được nhàn
Ai ngờ lắm việc phải lo toan
Cha già,mẹ yếu cần săn sóc
Con dại,cháu thơ kíp hỏi han
Hiếu hỉ liên tằng Làng,Xóm,Họ
Họp hành thường nhật Hội,Câu,Ban…
Lương còm,sức kiệt,thời gian ít
Vẫn phải chân tình,phải chứa chan !

 phố Hóp 20-11-2011 T.D

Thày NGUYỄN HUY CA hội viên cao tuổi nhất của HỘI CỰU GIÁO CHỨC xã NAM-HỒNG (90tuổi)
Chúc thọ các thầy,cô giáo tròn tuổi 70-80
ông NGUYỄN VĂN NGỞI-trưởng ban văn hóa xã chúc mừng HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Giáo viên ba trường MẪU GIÁO,TIỂU HỌC,THCS xã NAM-HỒNG chúc mừng HỘI CỰU-GIÁO-CHỨC