Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

nhân THÀNH NHÀ HỒ được UNESCO công nhận là di sản văn-hóa nhân loại ngày 27-6-2011
THÀNH NHÀ HỒ*Hơn 600 năm thành lũy vẫn còn nguyên
Những phiến đá trăm miền kết lại
Thành nhà HỒ -một lũy thành vĩ đại
Với súng thần công lợi hại hơn người
Sao vương triều đứng được 07 năm thôi?

Súng thần công và thành trì kiên cố
Dường như là chưa đủ để thành công
Khi kẻ thù rình rập cướp non sông
Lại rạn nứt ở trong lòng dân tộc
Thành lũy vững mà triều đình xuống dốc
Nghịch lý này :bài học đến muôn sau !

PHỐ HÓP 6-2011 RUOULANGHOP*THÀNH NHÀ HỒ được xây dựng từ năm 1397 dưới thời vua TRẦN THUẬN TÔNG, lúc đó gọi là TÂY ĐÔ. Với chức PHỤ CHÍNH,HỒ QUÝ LY đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng thành này.Sau khi cướp ngôi nhà TRẦN bằng vũ lực, HỒ QUÝ LY
đã đổi tên nước là ĐẠI -NGU và lấy TÂY ĐÔ làm thủ phủ của mình