Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

NGHIÊNG
(họa bài VẸO* của ĐỖ ĐÌNH TUÂN)
Thanh Dạ ,Đình Tuân bạn với  
                                          nhau
Từ xa chợt thấy đã nghiêng đầu
Đằng sau Tuân Đỗ còn Thu Vũ
Thắng được đôi này hẳn rất lâu !

21h30’ 05-11-2011 thanh dạ

VẸO
Đồ Gân mạnh miệng khỏe chơi
                                            nhau
Thanh Dạ quai cho vẹo cổ đầu
Dám bảo vân...vân...không có tứ
Ngay đầu thẳng cổ hẳn còn lâu

                     05-11-2011 Đỗ Đình Tuân
                      


----------------------------------------------------------------------------------- 

.