Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

CHUNG KẾT HỌA THƠ
(gửi tác giả bài CHẢ NHẼ - Đ.Đ.T )

Cái món cầy tơ với nhộng tằm
Khi ăn nhất thiết phải dùng tăm
Chó dai cũng chọc,nhộng cũng chọc
Răng xuống,lợi lên-khỏi bốc thăm

TD langhop 19-10-2011CHẢ NHẼ

Chả nhẽ bươu đầu lại nhổ tăm
Nhất là T.D sắp sang thăm
Thôi thì một nhịn nhưng lành chín
Có cả cầy tơ lẫn rượu tằm

Cổ Thành C.L 19-10-2011 Đ.Đ.T

VẪN CẮM TĂM
(Lại họa bài “HỌA THƠ  THANH DẠ”
của ĐỖ ĐÌNH TUÂN)


Nốc món RƯỢU HƯƠU nẫu ruột tằm
Vợ mi chán ngán ; Chẳng thèm thăm
Cây BÀNG,gốc MÍT…nôn vào tất
Nó đánh bươu đầu VẪN CẮM TĂM !


Phố Hóp 19-10-2011 td ruoulanghopPhụ chép bài HỌA THƠ THANH DẠ:

Thăm tớ hay là chẳng tới thăm
Ngày ngày tớ vẫn tửu cùng tăm
Dù ai cho phép,không cho phép
Hết rượu nhung hươu lại rượu tằm