Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011


Gửi  Người  Dệt  Lụa
(họa bài “Cả tiếng,Dài hơi” của Song Thu)*

Bạn cũ không mời cũng tới thăm
Hỡi ai dệt lụa,kéo tơ tằm
Ấm lòng,đẹp dạ nhờ tay thợ
Sáng mắt,bùi tai bởi tiếng tăm


*Cả tiếng cho nên mới sủi tăm
Dài hơi không thoát kiếp con tằm
Quẩn quanh nong nhỏ đành an phận
Xin tạ ơn người đã ghé thăm

Phố Hóp 16-10-2011 T.D

LỜI VỢ -NHÂN NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-1930

LỜI VỢ
( vợ là sắc chỉ vua ban ;
Nói sao làm vậy;Khỏi bàn đúng,sai !)

Anh không chỉ của Anh
Của hai bên BỐ,MẸ
Của EM và BỌN TRẺ
Của BẠN BẦU quen thân
Của HỌ HÀNG xa gần
Của XÓM,THÔN,LÀNG NƯỚC…

VÌ THẾ-ANH KHÔNG ĐƯỢC
QUÊN RẰNG MÌNH LÀ AI !

thanhdalanghop 10-2011