Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Ở TRÀ CỔ NHỚ CÀ MAU

Ở TRÀ-CỔ NHỚ CÀ- MAU
THƠ BÊN CỘT MỐC

Biên giới là đây – cột mốc đây
Đất dầy như thế -- sợ gì lay ?
Lòng người đâu giống như là đất
Bởi khó đo lường ; Dễ đổi thay !

 Móng-Cái  11-12-2011 T.D