Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

NƯỚC ĐẬM XIN CHỜ…
(lại họa lần 2 bài “ Sao Không…”
Của Đỗ Đình Tuân)

Đường-luật giao lưu bạn với bè
Khác nào voi mộng phải chui khe
Đầu to kẹt đá đà đau nhức
Chân lớn trơn rêu cũng dễ què
Nước đậm xin chờ chè dưới ấm
Rượu ngon cứ múc nước trên be
Khó khăn khắc phục-đừng mau nản
Chim đã dài lông vỗ cánh xòe

Phố Hóp 20h30’ ngày 01-12-2011 TD

MUỐN VƯỢT QUA SÔNG
(họa bài SAO KHÔNG của Đ.Đ.T)

Muốn vượt qua sông phải có bè
Lên ngàn kiếm nứa lội qua khe
Dốc cao cần có tinh thần vững
Thác lớn thương cho cái cẳng què
Nhớ mãi câu xưa chè dưới ấm
Còn đây tích cũ rượu trên be
Tao nhân lên núi tìm thi hứng
Mặc khách tung mây múa điệu xòe

Phố Hóp 10h15’ ngày 01-12-2011 T.D