Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

CŨNG TỪ HÒN ĐẤT…
 ( Tặng XUÂN-THẢO)

Cũng từ hòn đất nặn ra
Cái là ông Bụt,cái là Vại dưa
Vại dưa mãn kiếp mặn,chua
 Quanh năm Bụt ngát hương đưa,quả đầy…

Người ta rõ thật bầy hầy
Vại dưa,ông Bụt…cũng tay người làm
Bụt bằng đất tốt cho cam
Có khi là đất tạp nham bãi bồi !?


Phố Hóp 01-11-2011 T.D