Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

TÔI ĐI CHỮA BỆNH
(thay báo cáo gửi xóm Tri-Ân)

 Ông Tuân kêu mắc Bệnh Gầy

Tôi cắt chén thuốc Thịt-Cầy mang sang
Ông rằng thuốc phải có thang
Tôi đưa can rượu của Làng Hóp đi
Qủa tình sau buổi nhâm nhi
Xem chừng cái bụng tức thì béo ra
Bây giờ gầy bẩy,béo ba
Chắc thêm vị Vịt nữa là sẽ êm !

ngày 22-10-2011
hải thượng lãn công làng hóp
  Đây người xóm nhỏ Tri-ân . Đông về vẫn ấm tình xuân,tình đời