Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

về GỐM CHU-ĐẬU


MẦU MEN GỐM

MẦU MEN-MẦU ĐẤT QUÊ NHÀ
MẦU QUẦN MẦU ÁO ÔNG CHA-MẦU THIỀN
MẦU TÂM HỒN-MẦU THIÊN NHIÊN
MẦU THỜI GIAN XỨ- VẠN-NIÊN--MẦU ĐỜI...
CÒN NON CÒN NƯỚC ,CÒN TRỜI
THÌ CÒN CHU-ĐẬU NÓI LỜI XƯA SAU
DÙ AI ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU
HỒN THƠ VẪN ĐẬM SẮC MÀU HOA LAMTHÁI TÂN  8-2008.THANH DẠ