Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

VÀI DÒNG VỀ BIỂN
BIỂN

Dẫu rộng;Biển vẫn có bờ
Bởi chưng tầm mắt...mà ngờ...vô biên

Vốn xưa lòng biển dịu hiền
Vốn xưa cũng có sóng điên,gió cuồng

Ai từng tắm sóng Đại Dương
Mới hay lòng biển yêu thương ,giận hờnPHỐ HÓP ngày 9-6-2011 -TD 

p