Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

tri ân các thày giáo của tôi


GỐC PHƯỢNG TRĂM NĂM

Gốc phượng trăm năm-gốc phượng già
Cành khô,lá héo...nói chi hoa
Bữa nay hè đến mầm như nhú
Gốc phượng hồi xuân hay ý ta

Gốc phượng hồi xuân hay ý ta
Kể từ ngày ấy bước chân ra
Bao mùa phượng cháy niềm thương nhớ
Những lớp trò ngoan đã vắng nhà

Những lớp trò ngoan đã vắng nhà
Đứa thì ra trận,đứa sang Nga
Mùa hè đỏ lửa thường thiêu đốt
Tuyết lạnh vàng thu vẫn thiết tha

Tuyết lạnh vàng thu vẫn thiết tha
Những mùa hoa phượng ấm lòng ta
Ai về lặng khóc thời xưa cũ
Những gốc tâm tư-gốc phượng già

Phố HÓP 6-2010
(bài đã đăng trên báo HẢI DƯƠNG
số 562 ngày 10-7-2011)