Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

lại họa bài TÌM THƠ của ĐỖ ĐÌNH TUÂNCÂU THƠ HỒN CỐT

Câu thơ hồn cốt ở nơi đâu
Thi sĩ băn khoăn hát "Ví dầu..."*
 Quằn quại lòng ve bao tháng hạ
Thân tàn ,xác rạc nỗi thâm sâu !

thanhdalanghop 21-9-2011
*ví dầu thuyền ván đóng đinh...(dân ca NAM BỘ)