Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

CHÚC SỚM TRI-ÂN
 (THƠ THÁCH HỌA)

Mão đi,Thìn lại,chúc Tri-Ân
Đã mới càng thêm sự cách tân
Rồng lượn trên trời,rồng bám đất
Cùng vào Làng Ảo,đón tân xuân

Phố Hóp 19-12-2011 T.D
CÂU ĐỐI CHÚC MỪNG THÀY MẠNH

XÂY NHÀ MỚI,ĐÓN DÂU HIỀN,CÓ NHIỀU TIỀN, THÊM MẠNH KHỎE
VIẾT VĂN TRẺ,LÀM THƠ HAY,KHÔNG PHẢI VAY,CÒN CHO MƯỢN

Phố Hóp 12h05’ ngày 19-12-2011 (25-11- Tân Mão) kính tặng

MỘT CÂU ĐỐI VUI CÓ ẢNH MINH HỌA LẤY TỪ VNTHIDAN.NET