Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

ƯỚC MƠ CỦA NHÀ VĂN NGHỆ
Khẩu hiệu của các ông chủ
Là luôn phục vụ công nhân
Nguyện vọng của người thường dân
Là muốn được làm thượng đế ...

Ươc mơ của nhà văn nghệ
Là ai cũng được thỏa lòng
Làng Hóp
06/4/2011
NHƯỜNG

Vào chùa thắp một nén nhang
Cầu xin vinh hiển , giàu sang , thọ trường
Phật rằng ai cũng đáng thương
Nếu ta được vậy sẽ nhường cho con ...
Chùa Hóp 05-4-2011

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
 (kỉ niệm 10 năm ngày Nhạc sĩ đi xa)

Cứ bâng khuâng về Một - Cõi - Đi -Về
Hồn lưu luyến với tình mây nghĩa nước
Vía sỏi đá cũng mong cầu hạnh phúc
Lòng anh là âm - vực của trần gian
Làng Hóp
3/2011
BUỒN VUI THẾ SỰ

Trong mơ chợt muốn lên trời
Để ăn , để uống , để chơi ...đỡ buồn
Thấy bao tiên nữ đã chuồn
Bởi không chịu nổi cái - buồn - thiên - cung
Suy đi , tính lại cho cùng
Trần gian có Hội - Lùng - Tùng ...Lại thôi!
Làng Hóp
05/4/2011