Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

BÊN KIA,BÊN NÀY

Bên kia là đất Ninh Minh
Bên này Móng Cái,vốn tình vùng biên
Núi sông xưa vẫn nối liền
Sao nhìn thấy cảnh nhãn tiền như chia ?...


Móng Cái 11-12-2011 thanh dạ


THƠ BÊN CỬA KHẨU

Biên giới là đây – cột mốc đây
Em còn lo sợ đất lung lay
Con sông vẫn chảy thời gian cũ
Thấy cứ hao hao mặt nước gầy !


cửa khẩu Móng-cái 11-12-2011.
Lại gửi Đỗ Đình Tuân (câu đối thứ 02)

Câu xuất:
-Tết túng tiền tiêu tìm tớn tác (Đỗ Đình Tuân)
Câu đối:
-Tuân thèm Thu thích,tính tình tang... (Thanh Dạ )

Phố Hóp 12h30’ 12-12-2011 TD
CÂU ĐỐI
(gửi Đỗ Đình Tuân)

Câu xuất:
-Tết túng tiền tiêu tìm tớn tác (Đỗ Đình Tuân)
Câu đối:
-Xuân xin xá xíu xực xả xui (Thạnh Dạ)

Phố Hóp 12-12-2011 TD