Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011


BỆNH GẦY CÓ THỂ LÂY LAN
(cảnh báo cho xóm Tri-Ân)

50 cũng mắc tạng GẦY
Tý Xù có thể bị lây mất rồi*
Lang Hóp xin có vài lời
Nhắc cư dân xóm tìm nơi chạy phòng :
Cư dân ở phía miền trong
Thì ra phía bắc-đừng mong thày vào
Ngoài bắc có cư dân nào
Hơi gầy một tý thì vào trong nam
Gặp nhau ở quãng Nha Trang
Rủ nhau vào tiệm liên hoan đẫy MỀ
Vi-rút GẦY bị gây mê
Bỏ chúng ở đó ;Đi về là xong

Ông lang Làng Hóp kính báo
25-10-2011 *


*Hôm vừa rồi Tý Xù có đến địa chỉ NHẬN XÉT bài BÁ CÁO của Đ.Đ.T  nói rằng :"Có hỏi ông trời,nhớ hỏi thêm.Ở đây  TẠNG cũng QUÁ HOM HEM .50 đã sắp thành bà lão.Lang Hóp có tài  thử chữa xem "....Tôi có cho tạm một toa như sau : Tạng 50 cũng hom hem .Để ông Lang Hóp bấm xem thế nào . Lấy sừng Tê giác đem xào .Đựng trong ĐÁ ĐĨA mang vào CHÍ LINH .Mời thày TUÂN đến chứng minh .Thuốc ông Lang HÓP nhà mình rất hay ,(Từ hôm uống thuốc đến nay .Tý Xù liệu đã bớt gầy đi chưa ?)


MÙA CƯỚI Ở QUÊ NHÀ--THANH QUANG,NAM SÁCH,H.D


Mới lên chức BỐ,MẸ...CHỒNG . Chưa chi đã dám CƯỜI NGÔNG với đời !Nhà THƠ ngồi với NHÀ ĐÀI . Không thơ thì cũng lai rai đỡ buồn

PHOTO:THANH DẠ
LỜI BÌNH:TẠ ANH NGÔI