Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

THƠ MỪNG SINH NHẬT 5 NGƯỜI

Cùng tháng sinh ra được mấy ư ?
Sử , Hà , Kim , Cảnh , với Minh-Tư
Ba trai,hai gái đều…xinh,khỏe
CỤ-XÓM-TRI-ÂN sướng…bỏ xừ !

Phố Hóp 15-12-2011 T.D kính mừng !