Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

HỎI NGƯỜI Ở ĐÂU ?
 (nhắn tìm Nguyễn Khắc Nguyệt)

Đang vui với “bạn bè tôi”
Tự nhiên “mất dạng”-Hỏi người ở đâu
Hay từ cái đận “có dâu”
Chân chạy còn mỏi,tóc râu còn phờ
Nhưng mà từ bấy đến giờ
Sắp tròn “một nguyệt”-Văn thơ chưa hồi ?

Hãy về lại XÓM , ông ơi
Ông ở đâu ?Để hội chơi mong chờ !

  Thay mặt những bạn bè ở xóm tri ân- av


lại họa bài PHÙ DU của XUÂN THẢO (bài số 2 của THANH DẠ)


CÂU CHUYỆN XƯA NAY

Câu chuyện xưa nay-chức với quyền
Đứng ngồi tranh chấp-dưới hay trên
Thói đời giữ ghế nhe nanh ác
Tâm phật cầm cân thủ đức hiền


(Phụ chép bài PHÙ DU của XUÂN THẢO:

Cứ nghĩ ta đây có chức quyền
Ngông nghênh,hống hách thế bề trên
Biết đâu cát bụi từ trong đất
Cũng nặn được lên Bụt,Thánh hiền )

 

XƯỚNG HỌA

CỨ NHƯ...
 (họa bài PHÙ DU* của XUÂN THẢO)

Mua bán ở đâu được tí quyền
Đã đòi ngồi chốc với ăn trên
Cứ như cứt nát mà cao chóp**
Giống hệt hùm beo giả ngoại* hiền

Phố Hóp 31-10-2011 thanh dạ
*bà ngoại trong truyện Em bé quàng khăn đỏ
**"Cứt nát có chóp"-thành ngữ Vn-ý nói bản chất
chẳng ra gì mà lại vênh váo*PHÙ DU
(Xuân Thảo)
Cứ nghĩ ta đây có chức quyền
Ngông nghênh,hống hách thế bề trên
Biết đâu cát,bụi từ trong đất
Cũng nặn được lên Bụt,Thánh hiền