Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

em về thăm mẹ

EM VỀ THĂM MẸ
EM VỀ THĂM M

Em về thăm mẹ quê xa
Anh phải ở nhà với mạng In-tơ...
Xem tin nhắn,đọc tình thơ
Lấp đầy khoảng trống ngày,giờ xa em

Gặp nhiều những bạn xưa quen
Gặp bao nghệ sĩ top-tem nước ngoài
Gặp chính khách,gặp danh hài
Gặp cả võ sĩ thượng đài bốc-sinh...

Gặp thế-thái,gặp nhân-tình
Ngẩng đầu
lại gặp
cảnh mình...vắng em!

PHỐ HÓP 13-6-2011 . RUOULANGHOP