Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

CHUYỆN XIN-CHO

Cái gì cũng phải đi xin
Xin gì cũng phải mất tiền,mất công
Vòng vèo nam-bắc-tây-đông
Muốn xin chữ ĐƯỢC; Mà không đâu còn !

làng hóp 06-12-2011 thanh dạ
BÊN SÔNG HOÀI CẢM
(thơ mời họa của Tạ-Anh-Ngôi)

Sông trăng lấp lóa ánh vàng phơi
Thao thiết,mênh mông chảy giữa đời
Bến cũ sân đong đầy lá rụng
Thuyền xưa lòng đựng đẫm trăng rơi
Chân cầu sóng vỗ lung linh nguyệt
Mặt nước mây in sóng sánh trời
Đêm vắng một mình ngồi ngắm cảnh
Trăng tàn,gió tạnh,nhớ chơi vơi !

Làng Hóp 06-12-2011 nguồn TD


RUNG RINH

Nghe em hát khúc dân ca
Tôi rung rinh...nỗi nhớ nhà,nhớ quê
Nhớ con sông , nhớ bờ đê
Nhớ người cắt cỏ làm “nghề” chăn trâu
Bây giờ người ở đẩu đâu
Để tôi tìm mãi trong câu “Người về…” !

langhop 06-12-2011 thanhda