Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

ám ảnh trong vài ngày gần về những câu ca dao cũ ngày xưa

CÂU 1:

Ai ơi chớ vội làm giàu
Thằng TÂY nó tếch;Thằng TẦU nó sang

CÂU 2:
Tin BỢM :mất BÒ
Tin "BẠN": mất VỢ -nằm co một mình


CÂU 3(mới tinh)

"Diễn-biến-hòa-bình"...ở đâu
Của TÂY hay cũng của TẦU.hỡi AI ?