Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

cảm tác đọc ĐỘC TIỂU THANH KÝ của NGUYỄN DU bản dịch MINH TƯ


ĐỘC"ĐỘC TIỂU THANH KÝ" CẢM TÁC

 "Rồng vàng tắm nước ao tù
Người ngoan sống với người ngu bực mình"*
Ông TƠ,bà NGUYỆT vô tình
Thánh nhân yêu NGỐ,thiên đình quý NGÔ**
Tài tình mây nước, sông hồ
Ai hay vùi lấp dưới mồ lãng quên!


thanhdalanghop18-9-2011
*ca dao VN **từ câu thành ngữ:Thánh Nhân đãi kẻ khù khờ