Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011


HỎI THĂM NGƯỜI ỐM
(gửi bác ĐỖ ĐÌNH TUÂN)

Hôm 09-10-2011 tôi có nghe thấy bác than thở trên mạng rằng:
        
     Tuổi già không dám ốm to
    Mới hơi sậm soẹt đã lo giữ gìn
     Kiêng ĂN,kiêng UỐNG,kiêng NHÌN
     Bụng hơi hơi dịu mới yên tấm MỀ

Đúng thời gian đó ,tôi cũng bị đau như vậy ;Nên không sang hỏi
thăm bác được.Hôm nay bớt bệnh đành nhờ đường nhà MẠNG chuyển
tới bác lời an ủi này:
   
     Bác tuổi NGỰA,tôi tuổi DÊ
     Mà sao có một           TẤM MỀ giống nhau
     Hôm xưa tôi cũng bị đau
     Phải nhịn đủ thứ…;Về sau bớt dần
     Hình như trời để lên cân
     Cái gì có lắm rồi…cần phải KIÊNG
    
     Khấn trời : Nếu có linh thiêng
     Kiêng gì cũng được,miễn riêng MÓN NHÒM(NHÌN)