Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011


LÀNG HÓP QUÊ TÔI
Làng Hóp từ xưa đã thế này
Mòn đêm giã gạo ,cât men say
Dâng đời ngọc thực và tiên tửu
Giữ nghệ văn chương với nghiệp thày
Ngô Hoán làm thơ ngồi chiếu đế
Duy Văn giảng toán ở lầu tây
Rượu ngon,gạo trắng nuôi hiền sĩ
Một tấm lòng son chẳng dễ thay

              Làng Hóp  Xuân Tân Mão 2011

*Ngô Hoán : Thành viên Hội Tao Đàn “ Nhị thập bát tú”của vua LÊ THÁNH TÔNG vào TK XV.-đã được sắc phong làm Thành Hoàng làng HÓP xã NAM-HỒNG huyện NAM-SÁCH tỉnh HẢI DƯƠNG
 Nguyễn Duy Văn  : Tiến sĩ toán học thời đổi mới , hiện đang công tác tại trường ĐHTH HÀ-NỘI