Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

GỬI XÓM TRI ÂN Ngụ cư trong xóm Tri Ân
Xòe tay bấm đốt đã gần hai trăng
Bà con xóm láng đãi đằng
Cấp nhà cửa,cấp cả bằng In-tơ
Ngỡ như vào cõi mộng mơ
Ngỡ như đất nước mong chờ giao duyên
Ngỡ như gặp được tiên hiền
Bắc Trung Nam-cả ba miền về đây
Hẹn thề xin được góp tay
Xây dựng xóm láng mỗi ngày một TO
 
người gửi:THANH DẠ-ruoulanghop