Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

lại gửi ĐỖ ĐÌNH TUÂN


DUYÊN NỢ


Anh đã vợ ; Em đã chồng
Vẫn còn duyên nợ cho lòng xuyến xao
Nợ duyên từ những kiếp nào
Trước chưa trả hết ,,đọng vào kiếp sau
Muôn đời mắc nợ với nhau
Làm sao xóa được nỗi đau nhân tình ?
 
Phố Hóp 5-2011